Psykisk hälsa

 I vardagligt tal hänvisar välbefinnande till upplevelser och erfarenheter som ger en bra känsla. Psykisk välbefinnande stöder vardagen när dagsrytmen upprätthålls: sömn och vila, mat och motion, människorelationer, fritidsintressen och kreativitet.

kuva hyvinvoivasta pariskunnasta, mies vasemmalla, nainen oikealla

Färdigheter i psykisk hälsa kan stärkas

Den psykiska hälsan är en väsentlig del av en människas välbefinnande och hälsa. Den innebär livskompetens och är en resurs som hjälper en att möta vardagens utmaningar och olika situationer i livet. Den psykiska hälsan är lika viktig för oss alla, oberoende av kön, ålder eller nationalitet.

Välbefinnande är ett mångtydigt begrepp. Levnadsvillkoren, till exempel livsmiljö, boende, arbete och utkomst utgör den materiella grunden för välbefinnandet. Till välbefinnandet hör också hälsa, sociala kontakter och den egna upplevelsen av livskvaliteten. Det är ett mångsidigt verktyg som kan användas i undervisningen för att öka kunskaper och färdigheter om mental hälsa. T.ex. Föreningen för Mental Hälsa i Finland har utvecklat praktiska övningar som finns här.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) har utvecklat webbtjänsten Psykporten att erbjuda information om mentala problem, och om regionala och nationella mentalvårdstjänster. För vuxna finns t.om. guiderdatabank och symtomnavigation.

Nättjänsten Psykporten för unga hittar du här.