Rökning

Vill du bli rik? Visste du att du kan spara ca 100 euro i månaden genom att fimpa för gott?

De flesta rökare vill sluta röka. Varför vill det inte lyckas, och vad är hemligheten bakom de lyckade försöken?


Tupakka

Rökningens inverkan

Sant eller falskt? Jag har rökt så länge att det inte längre tjänar någonting till att sluta. Falskt. Att sluta lönar sig alltid. Nyttan med att vara rökfri försvinner inte med tilltagande ålder.

Tobaksberoende

Hälsorisker med cigarr, piptobak och snus

Är cigarr, piptobak eller snus mindre farligt för hälsan än cigarretter? Cigarrer och piptobak innehåller samma skadliga beståndsdelar som cigarretter, men i större mängd. 

Tobak och sjukdomar

Beroende och att frigöra sig från det

Att frigöra sig från ett beroende är ett långsiktigt projekt. Att lyckas kräver självdisciplin och omsorgsfulla förberedelser. Tro på dig själv och håll fast vid din målsättning. De första verkningarna känns redan efter några dygn, när lukt- och smaksinnet återfår sin ursprungliga känslighet

Från rökare till rökfri - vågar du ta emot utmaningen?