Sömn

Tillräcklig sömn och en lugn sovmiljö är viktiga delfaktorer för en god hälsa.Otillräcklig sömn försvagar däremot prestationsförmågan och gör oss utsatta för hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes.En vuxen behöver sova ca 7-8 timmar per natt. Det lönar sig att åtgärda sömnproblem på naturlig väg, den sömn man får med sömnmedel motsvarar nämligen inte naturlig sömn.

Uni

God sömn bäddar för hälsa

Sömnlöshet