Viktkontroll

Drömmer du om en baddräktsfigur i sommar, energi och kvalitet i arbetslivet eller en rask tur i joggningsspåret. Övervikt hänger ihop med ökad risk för att insjukna i flera sjukdomar, som diabetes, kranskärlssjukdom och problem i rörelseorganen.Redskap och metoder för permanent viktkontroll.

Vad är viktkontroll?


Viktkontroll utgår från att man iakttar och ändrar på sina levnadsvanor. Vikten hålls under kontroll när intag och förbrukning av energi är i balans. Målen bör vara lätta att anpassa till det dagliga livet. Nya levnadsvanor måste läras in bitvis. Också små framgångar ökar tilliten till de egna resurserna och gör det lättare att hålla fast vid de nya levnadsvanorna.Förhindrande och kontroll av viktökning är alltid lättare en själva behandlingen av övervikt. Som grund för viktkontroll är att energiförbrukningen och energi-intaget är i balans.

Läs mer från Finland Hjärtförbundet rf sidor. 

Övervikt och sjukdomar

Många forskningsresultat visar att sunda levnadsvanor minskar risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar och vuxendiabetes. Trots att arvsmassan delvis reglerar vår hälsa, kan vi också påverka den genom våra dagliga val.

 Fetma hos vuxna

Är jag överviktig?

Äpple eller päron, hur vet jag om jag är fet? Det finns en internationell överenskommelse om att övre gränsen för vuxna personers normalvikt är viktindex 25 kg/m2, eftersom en överskridning av det ökar risken för många sjukdomar.

Räkna din BMI här.


Skaffa dig nya kostvanor

För att åstadkomma den vikt som är lämplig för den egna hälsan och den lätta känsla som medföljer är något som inte lyckas på ett ögonblick och så behöver det heller inte vara. Genom långsamma förändringar i levnadsvanorna sker en viktminskning som oftast är mer bestående än en sådan som åstadkommits på nolltid. Det är intressant och inspirerande att ändra de egna mat- och motionsvanorna: det är underbart att märka hur vikten går genom små beslut mot det man strävar till.

Näring tillför energi som ger dig ork. En sund kost gör att du mår bra och tillför nödvändiga ämnen såsom vitaminer och mineraler. Ät bra, må bra! Mer information hittar du här och från Finlands Hjärtförbundets rf sidor.