Esbo sjukhus värderingar

I Esbo sjukhus är patienten i centrum

Vi tar ansvar för våra patienter, för varandra och för våra uppgifter. Vi bemöter våra patienter och varandra artigt och respektfullt.

Patienten är i centrum för vår verksamhet. Vi bygger vår verksamhet på patientens och de närståendes deltagande och krafter. Vi bygger vår verksamhet på patientsäkerhet. Vi rehabiliterar patienterna så att de kan återvända hem.

Esbo sjukhus är en ansvarig föregångare

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet tillsammans med våra partner. Vi är fördomsfria och öppna för nya idéer. Vi letar reda på evidensbaserad kunskap och tillämpar den i praktiken. Vi bär ansvar för vårt arbete och ingriper när vi upptäcker missförhållanden. Vi uppmuntrar varandra och gläds tillsammans när vi lyckas.

Esbo sjukhus är rättvist

Vi handlar öppet, jämlikt, jämställt, humant och vidsynt.