Vårt verksamhetssätt

Vi ger patienten vård och rehabilitering av hög kvalitet. Vi rehabiliterar patienterna så att de kan återvända hem. Vår verksamhet styrs av en plan för vård och rehabilitering som vi gör multiprofessionellt och tillsammans med patienten.

På avdelningen stöder vi patientens självständighet och inriktar oss på rehabilitering. Patienten uppmuntras att göra så mycket som möjligt själv och får hjälp med de saker hen inte klarar själv.

Rehabilitering är vår gemensamma sak. All rehabilitering styrs av patientens behov och de tillsammans överenskomna målen. På sjukhuset strävar både patienten och personalen mot detta mål. De närståendes stödjande roll är viktig vid rehabiliteringen.

  • Sjukhusets verksamhet och kärnprocesser styrs av patientens behov.
  • Den tid på sjukhuset som används till aktiv rehabilitering av patienten ökar.
  • Tyngdpunkten vid vård och rehabilitering flyttas hem till patienten.
  • Vid vård och rehabilitering använder vi det senaste inom kommunikationsteknik.
  • Sjukhusets lokaler och resurser stöder rehabilitering inom öppenvården.