Måltider på Esbo sjukhus

Patienterna serveras frukost, lunch, eftermiddagskaffe, middag och kvällsté. På avdelningarna och de andra enheterna finns separata platser där alla måltider serveras. Patienterna äter endast av särskilda skäl på rummet.

I första våningen finns en kafeteria Suolaheinä.

Måltidernas näringsinnehåll

Menyerna görs enligt rekommendationerna för mat på sjukhus. Utöver basmenyn beaktas också olika speciella behov.

Mat är en väsentlig del av vård och rehabilitering. En god kost främjar patientens hälsa, funktionsförmåga och livskvalitet. En god kost förebygger sjukdomar, främjar tillfrisknande och minskar nya sjukdomar. Gemensamma måltider har en viktig social funktion.