Inskrivning på Esbo sjukhus

Patienterna kommer till Esbo sjukhus med läkarremiss eller med hänvisning från en jour.

När du kommer till sjukhuset, ta med dig:

  • ditt sjukförsäkringskort (FPA-kortet)
  • en aktuell lista över din medicinering
  • en lista över allergier och diet
  • kontaktuppgifter till en närstående
  • tandborste och andra redskap för den personliga hygienen
  • lämpliga inneskor
  • hjälpmedel som du rör dig med, såsom käpp, rollator eller rullstol
  • glasögon och hörapparat
  • egen mobiltelefon med laddare

Har patienten inte allting med sig, kan en närstående hämta saker hemifrån senare.

Det är bäst att lämnar värdeföremål och större penningsummor hemma.

Avdelningarna och poliklinikerna

Reseplaneraren

Parkering