Parkering

Under Esbo sjukhus finns en parkeringsanläggning med plats för tusen bilar.

Bommarna har nu tagits bort och parkeringen ska betalas i en automat vid hissen upp till sjukhuset. Det finns inte längre någon bom eller biljettautomat vid infarten till parkeringshallen. Parkeringsbiljetten ska köpas i en automat vid hissen upp till sjukhuset.

Parkeringen kostar 1.20 euro per timme alla dagar dygnet runt.

Du ska köpa biljetten när du anländer till sjukhuset. Du kan betala på vilken parkeringsvåning som helst. Spara biljetten så länge parkeringen pågår, men du behöver inte ta med den i bilen då du åker.

När du betalar parkeringen, mata in bilens registernummer och den vistelsetid du valt i biljettautomaten. Esbo stads parkeringsövervakning besöker hallen regelbundet och har då tillgång till uppgifterna som matats in i biljettautomaterna.

Du kan betala med vanliga betalkort eller med mynt. Automaterna tar inte emot sedlar. Parkeringen kan också betalas med applikationerna EasyPark och Parkman.

Med ett parkeringstillstånd för invalidfordon eller för veteraner parkerar du gratis. Placera parkeringstillståndet på en synlig plats.

För dem som besöker hjälpmedelscentralen är en halv timme parkering gratis. För dessa finns det  i K1 våningen två parkeringsrutor där man ska använda parkeringsskiva. Om du tror att besöket tar längre tid än en halv timme, betala parkeringen i automaten.

Fastighetsbolaget har rätt att flytta fordonet på ägarens eller innehavarens bekostnad till en plats som Esbo stad anvisat.

Om du tänker stanna en längre tid på sjukhuset, rekommenderar vi att du använder kollektivtrafik. Om du tänker stanna en längre tid på sjukhuset, rekommenderar vi att du använder kollektivtrafik. Om vården tar lång tid kan parkeringskostnaderna för det egna fordonet bli överraskande höga. Kollektivtrafikförbindelserna hittar du i HSL:s reseplanerare.

Parkeringsavgifter gottgörs inte.