Patientrummen på Esbo sjukhus

På Esbo sjukhus finns 270 enkelrum med toalett och dusch. I ett enkelrum har du ett privatliv och närstående kan hålla dig sällskap.

I rummet finns ett skåp som du låser och öppnar med hjälp av ett armband som du alltid bär. Där hålls dina personliga ägodelar i säkert förvar. Det är bäst att lämnar värdeföremål hemma.

Närstående kan hälsa på patienten när det passar bäst. Huvudentrén är öppen alla dagar kl. 6.30–22.

Man får gärna hämta blommor till patienten, men de får inte dofta för starkt. I hallen på avdelningen finns konstverket Vasträd av Com-pa-ny (Aamu Song och Johan Olin). Man kan ta en vas att ställa blommorna i från konstverket till patientens rum.