Användning av telefon och internet på Esbo sjukhus

På Esbo sjukhus får man använda mobiltelefon. Det finns trådlös internetanslutning för patienter och besökare.   Lösenordet till den trådlösa anslutningen kan du fråga av personalen.