Sjukhusets avdelningar och enheter

Esbo sjukhus har avdelningar, polikliniker och sjukhusvård i hemmet. 

Sjukhusets enheter

Avdelningar

Jouravdelning
Avdelning 1: Sårbehandling och psykogeriatrik
Avdelning 2: Ortopedisk rehabilitering
Avdelning 3: Neurologisk rehabilitering
Avdelning 4: Infektioner
Villa Glims – palliativ vård och vård i livets slutskede   

Sjukhustjänster i hemmet

Rehabilitering i hemmet
Hemsjukhus
Team för hemflyttning

Polikliniker

Geriatrik
Minnesrelaterade sjukdomar
Geropsykiatri
Palliativ poliklinik
InfusionProvtagning

Patienthänvisning

Remisser
Tfn 050 413 4636 på vardagar kl. 8–16
Fax 09 471 59440
PB 2550
02070 Esbo stad

Förlossningar

HNS hyrt utrymmen för förlossningar  i Esbo sjukhus. Läs mer på HSN nätsida:
Förlossningsavdelning
BB-avdelning