Avdelning 1: Sårbehandling och psykogeriatrik

På avdelningen vårdas vuxna patienter från Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Patienterna kommer till avdelningen för fortsatt vård och rehabilitering med remiss från den specialiserade sjukvården eller en jour.

Avdelningens särskilda kompetensområde är sårbehandling och psykogeriatrik. På avdelningen äldre patienter som behöver psykiatrisk sjukhusvård, till exempel patienter som lider av svår depression eller har beteendesymptom som pekar på en minnesrelaterad sjukdom. Patienter kan komma också på andra grunder komma till avdelningen för fortsatt vård och rehabilitering.

På avdelningen stöder vi patientens självständighet och inriktar oss på rehabilitering. Patienten uppmuntras att göra så mycket som möjligt själv och får hjälp med de saker hen inte klarar själv.

Rehabiliteringen planeras tillsammans med patienten av ett yrkesövergripande team. I teamet ingår den sjukhuspersonal som behövs för vård av patienten. Teamet kan till exempel bestå av läkare, sjukskötare, närvårdare, ergoterapeut, fysioterapeut och socialarbetare. Vid rehabiliteringen beaktar vi patientens behov och krafter.

Patienten flyttar hem när hälsotillståndet medger. Rehabiliteringen fortsätter hemma hos patienten.