Avdelning 3: Neurologisk rehabilitering

På avdelningen vårdas vuxna patienter från Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Patienterna kommer till avdelningen för fortsatt vård och rehabilitering med remiss från den specialiserade sjukvården eller en jour.

På avdelningen får patienter som lidit av hjärncirkulationsstörningar och andra neurologiska patienter vård och rehabilitering

På avdelningen stöder vi patientens självständighet och inriktar oss på rehabilitering. Patienten uppmuntras att göra så mycket som möjligt själv och får hjälp med de saker hen inte klarar själv.

Rehabiliteringen planeras tillsammans med patienten av ett yrkesövergripande team. I teamet ingår den sjukhuspersonal som behövs för vård av patienten. Teamet kan till exempel bestå av läkare, sjukskötare, närvårdare, ergoterapeut, fysioterapeut, talterapeut och socialarbetare. Vid rehabiliteringen beaktar vi patientens behov och krafter.

Patienten flyttar hem när hälsotillståndet medger. Rehabiliteringen fortsätter hemma hos patienten.