Avdelning 4: Infektioner

På avdelningen vårdas vuxna patienter från Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Patienterna kommer till avdelningen för fortsatt vård och rehabilitering med remiss från den specialiserade sjukvården eller en jour.

På avdelningen behandlas bland annat även patienter med hjärtsvikt och kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Kortvariga, akuta infektioner behandlas på jouravdelningen. Om infektionen drar ut på tiden flyttar patienten för fortsatt vård till infektionsavdelningen. Vården av en långvarig infektion fortsätter som sjukhusvård i hemmet genast när patientens tillstånd medger.

På avdelningen stöder vi patientens självständighet och inriktar oss på rehabilitering. Patienten uppmuntras att göra så mycket som möjligt själv och får hjälp med de saker hen inte klarar själv.

Rehabiliteringen planeras tillsammans med patienten av ett yrkesövergripande team. I teamet ingår den sjukhuspersonal som behövs för vård av patienten. Teamet kan till exempel bestå av läkare, sjukskötare, närvårdare, ergoterapeut, fysioterapeut och socialarbetare. Vid rehabiliteringen beaktar vi patientens behov och krafter.

Patienten flyttar hem när hälsotillståndet medger. Rehabiliteringen fortsätter hemma hos patienten.