Hemsjukhus

Hemsjukhuset ger sjukhusvård hemma hos patienten. Hemsjukhuset ger bland annat vård till patienter med intravenös medicinering, patienter i livets slutskede (hospisvård) och patienter som vårdas palliativt. Vid palliativ vård, eller symtomatisk vård, lindras symptomen hos patienter med en obotlig och framskridande sjukdom och patienten och deras närstående stöds. Hospisvård är det sista skedet av palliativ vård.


Sjukhusvård i hemmet är ett alternativ till vård på bäddavdelning, om patienten önskar. Till hemsjukhuset behövs en läkarremiss.

Vården ges av sjukskötare alla dagar dygnet runt. Mellan vårdbesöken måste patienten klara sig på egen hand eller med de anhörigas hjälp i hemmet. Om det behövs kan patienten flyttas tillbaka till avdelningen.

Om du inte behöver sjukvård utan hjälp med de dagliga sysslorna ska du kontakta hemvård. Hemvården bedömer ditt behov av tjänster. Bedömningen utförs av .