Jouravdelning

Esbo sjukhus jouravdelning ligger på markplanet i Jorvs sjukhus’ nya jourbyggnad. Till jouravdelningen kommer man via huvudentrén till Jorvs sjukhus. Huvudentrén till Jorvs sjukhus är öppen vardagar kl. 6–20 och veckoslut kl. 7–20.

På jouravdelningen vid Esbo sjukhus vårdas vuxna patienter från Esbo, Grankulla och Kyrkslätt med akuta sjukdomar.

Det viktiga kompetensområdet är akut geriatri, akuta sjukdomar hos äldre. På avdelningen vårdas också andra vuxna patienter med kortvariga sjukdomar när det inte krävs ständig observation och patientens hälsotillstånd är stabilt.

Patienterna tas in på jouravdelningen via en jour. På jouravdelningen vårdar vi patienter i 1–3 dygn. Patienter som behöver längre vård flyttas till andra avdelningar i Esbo sjukhus.

Jouravdelningens verksamhetsprinciper:

snabb diagnostik och bedömning av patientens behov av vård
snabb start på vård och rehabilitering
snabb, stödd hemflyttning eller hänvisning till fortsatt vårdplats
individuell vård och rehabilitering som utgår från patientens behov och som genomförs av ett yrkesövergripande team i samarbete med patienten och de närstående.