Poliklinikerna

Till poliklinikerna kommer patienterna med läkarremiss.

Geriatrik poliklinik

Vi bedömer patientens funktionsförmåga och planerar rehabiliteringen tillsammans med patienten. I bedömningen deltar den personal som behövs. Vi ger också råd åt annan vårdpersonal. Till polikliniken kommer patienterna med läkarremiss.

Minnespoliklinik

Vi undersöker personer över 70 år som kanske lider av en minnesrelaterad sjukdom. Till polikliniken kommer patienterna med läkarremiss. Vi ber att någon som känner patienten väl kommer med till intervjun på mottagningen. Patienten besöker polikliniken 1–3 gånger. Den fortsatta vården och kontrollen sköts av patientens läkare och av en minnesrådgivare. Minnesstörningar hos personer under 70 år undersöks inom den specialiserade sjukvården.

Palliativ poliklinik

Vi betjänar patienter som är intagna för palliativ vård och hospisvård. Vid palliativ vård, eller symtomatisk vård, lindras symptomen hos patienter med en obotlig och framskridande sjukdom och patienten och deras närstående stöds. Hospisvård är det sista skedet av palliativ vård. Till polikliniken kommer patienterna med läkarremiss.

Vi har sjukvårdarmottagning och läkarmottagning samt gör bedömningar av patienten hemma eller på polikliniken. Vi ger också råd åt annan vårdpersonal.

Infusion

Vi sköter till exempel intravenös medicinering. Till polikliniken kommer patienterna med läkarremiss.

Provtagning

En avdelningsläkare kan vid behov kalla en hemförlovad patient till provtagning.