Team för hemflyttning

Vi hjälper patienten att flytta hem från sjukhuset tryggt och smidigt.  Sjukhusets vårdpersonal bedömer om patienten behöver hjälp av teamet för hemflyttning.

Vi ger kortvarig hjälp under de två-tre första dygnen efter att patienten flyttat hem från sjukhuset. Patienten som behöver långvarig hjälp hänvisas till hemvården eller andra lämpliga tjänster. Hemvården bedömer ditt behov av tjänster. Bedömningen utförs av .

Teamet för hemflyttning samarbetar med patientens närstående, hemvården och annan personal som deltar i vården och omsorgen.

Ledsagningen till hemmet och kartläggning av behovet av tjänster och hjälpmedel i hemmet är gratis. Därefter är avgiften samma som för tillfällig hemsjukvård. Per dag debiteras endast en avgift även om besöken skulle vara flera. Om patienten redan anlitar hemvård eller hemsjukvård, är den hjälp som erbjuds av hemflyttningsteamet gratis.