Villa Glims – palliativ vård och vård i livets slutskede

Villa Glims är en avdelning med 15 vårdplatser för palliativ vård och vård i livets slutskede. Vid palliativ vård, eller symtomatisk vård, lindras symptomen hos patienter med en obotlig och framskridande sjukdom och patienten och deras närstående stöds. Hospisvård är det sista skedet av palliativ vård.

Villa Glims verkar i tätt samarbete med hemsjukhuset och andra vårdenheter. Patienten kan smidigt flytta mellan sjukhuset och hemmet.

Villa Glims är en del av den palliativa enheten, som också omfattar hemsjukhuset och den palliativa polikliniken.