Staden prioriterar riskgrupper vid vaccinering mot säsonginfluensa från 30.11.

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
26-11-2020 kl. 21.44

Esbo stad får samma mängd influensavaccin som i fjol, men efterfrågan har i år varit större. Därför har vi tyvärr inte tillräckligt med vaccin för alla intresserade. Vi försöker skaffa mera vaccin, men tills vidare prioriteras personer som hör till en riskgrupp.

Vaccinet ges i första hand till

 • gravida kvinnor
 • barn under 7 år
 • personer över 65 år
 • personer i alla åldrar som hör till en riskgrupp på grund av en sjukdom
 • personer som är på väg att inleda sin beväringstjänst
 • personal och studerande inom social- och hälsovården

Efter dessa vaccineras personer som bor i samma bostad som

 • en person med kraftigt nedsatt immunförsvar eller en allvarlig sjukdom
 • en person över 65 år
 • en baby under 6 månader
 • en gravid person

Om det därefter återstår vaccin, vaccineras personer som har annan nära kontakt med en person i en riskgrupp. Vi informerar om tillgången på vaccin under vintern.

Om det på mottagningen visar sig att du inte hör till en riskgrupp kan vi tyvärr inte ge vaccinet innan de som hör till en riskgrupp och vill ha vaccinet har vaccinerats.

Avboka din vaccinationstid om du inte hör till en riskgrupp

Om du inte hör till en riskgrupp, men har bokat en tid för vaccination, kan du avboka den på espoo.terveytesi.fi eller per telefon

Barn och unga får vaccinet som nässpray

Vaccinet kan ges som injektion eller nässpray. Nässprayvaccinet är lämpligt för 2–17-åringar. För att det vaccin som injiceras ska räcka till för de äldsta får 2–17-åringar i första hand nässprayvaccinet.

Denna säsong ges tills vidare en dos vaccin till alla som vaccineras, oavsett tidigare influensavaccinering. Redan en dos skyddar mot influensa. Skyddet kan kompletteras senare om det finns vaccin kvar efter vaccinationen av personer i riskgrupper.

De som besöker mödra- och barnrådgivningen eller skolan med sitt barn får influensavaccinet endast om de hör till någon av de ovan nämnda riskgrupperna.

Den här säsogen har 36 647 personer i Esbo vaccinerats fram till 26.11.2020. Förra säsongen 2019–2020 vaccinerades 65 600 personer.  

Tack för förståelsen i denna exceptionella situation. Tillsammans ser vi till att så många som möjligt av dem som riskerar allvarlig influensa vaccineras.