Företagshälsovård

De företagshälsovårdstjänster som hälsovårdscentralerna i Esbo erbjudit är överförda till affärsverket Företagshälsan i Vanda. Affärsverket Företagshälsan i Vanda ingår avtal med företag om ordnande av företagshälsovårdstjänster.

Affärsverket Företagshälsan i Vanda har enheter i Esbo, Helsingfor och Vanda. Kontaktinformation (på finska)

Esbo, Hagalunds enhet
Flitarvägen 2, 4:e vån.
tfn. 09 8392 2012
yritystyoterveys(at)vantaa.fi

Tjänsterna omfattar lagstadgad, förebyggande företagshälsovård och även sjukvård på allmänläkarnivå som hänför sig till företagshälsovården, om företaget så önskar.

Tillsammans med varje företag görs upp en lagstadgad, förebyggande verksamhetsplan för företagshälsovården. Den omfattar arbetsplatsutredningar, rådgivnings- och handledningstjänster, planering av färdigheter för första hjälpen, hälsoundersökningar, åtgärder som upprätthåller arbetsförmågan och uppföljning av arbetstagare med nedsatt funktionsförmåga. Den verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan inkluderar bedömningar av arbetsförmågan, rehabiliteringsplaner, samarbete i arbetet, och genomförande av tidigt stöd och vårdhänvisningsmodeller för arbetstagare med missbruksproblem i samråd med företaget.

Företagen betalar för företagshälsovårdstjänsterna de avgifter som direktionen för affärsverket Företagshälsan i Vanda fastställt. FPA ersätter 50 - 60 % av avgifterna upp till det maximibelopp som FPA årligen fastställt.