Byte av hälsostation

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Du kan välja vilken som helst hälsostation på fastlandet i Finland.

Du kan börja uträtta dina ärenden på den nya hälsostationen när du har lämnat in anmälan till den nya hälsostationen. Om du skickar in anmälan per post, kan du börja uträtta dina ärenden på den nya hälsostationen två veckor postningsdagen.

Ett nytt val är möjligt tidigast ett år efter det föregående valet.

Alla familjemedlemmar kan anlita olika hälsostationer. Barnen förflyttas inte automatiskt till den nya hälsostationen med föräldrarna. Fyll i en separat ansökan för varje familjemedlem. Om ditt barn är minderårigt behövs underskrift av båda föräldrarna.

Byte av hälsostation inom Esbo

Fyll i blanketten anmälan om byte av hälsostation inom Esbo. Lämna in den till din nya hälsostation. Blanketter finns också vid hälsostationerna. På grund av integritetsskyddet kan den ifyllda blanketten inte skickas per e-post.

När du byter hälsostation flyttas också läkar- och hälsovårdstjänster, förnyelse av recept, utdelning av vårdartiklar och akut vård vardagar kl. 8–16 till den nya hälsostationen. Du kan inte välja en viss läkare, hälsovårdare eller sjukskötare, men du kan framföra önskemål. Särskilt vid vård av långtidssjuka strävar vi efter att kunden kan anlita samma läkare och hälsovårdare.

Byte av hälsostation från Esbo till en annan ort
eller från en annan ort till Esbo

Bekanta dig först med anvisningen. Fyll sedan i anmälan om byte av kommun som ansvarar för primärvården  och lämna in den eller skicka den per post både till din nuvarande hälsostation och till den nya hälsostationen.

Observera att då du byter hälsostation flyttas också tandvården, rådgivningen och rehabiliteringen till den nya kommunen. Följande tjänster flyttas till den nya kommunen:

  • läkar- och hälsovårdstjänster vid hälsostationen
  • utdelning av vårdartiklar
  • hälsorådgivning, hälsokontroller, intyg, screening
  • rådgivningstjänster
  • tjänster inom munhälsovården
  • medicinsk rehabilitering och hjälpmedelstjänster, rehabiliteringshandledning
  • mental- och missbruksvård
  • kortvarig vård på bäddavdelning

Om du vill utnyttja rådgivningstjänsterna eller munhälsovården i Esbo ska du vara kund vid en hälsostation i Esbo. Rätten att välja gäller inte skol- och studerandehälsovården som bestäms enligt läroanstalten. Även långvarig institutionsvård och hemsjukvård ordnas i din hemkommun.

Läs mera: