Diabetescenter

Mer information om diabetes och coronaviruset hittar du till exempel på diabetesförbundets webbplats (på finska).

Esbo diabetescenter svarar för behandling av typ 1-diabetes (ungdomsdiabetes). 
Personer med typ 2-diabetes (vuxendiabetes) får vård vid hälsostationerna.

Verksamheten vidareutvecklas tillsammans med patienterna. Patienterna får information om den nya enheten vid sjukhuspolikliniker, hälsovårdscentralernas mottagningar och i samband med utdelning av gratis sjukvårdsartiklar.

Diabetescentret är ett gemensamt projekt mellan HUCS endokrinologiska klinik och Esbos hälsovård.