Diabetescenter

På grund av det rådande pandemiläget minskar vi vår verksamhet och ändrar mottagningstider till telefonmottagningar. Vi informerar våra klienter separat. Mer information om diabetes och coronaviruset hittar du till exempel på diabetesförbundets webbplats (på finska).

Esbo diabetescenter svarar för behandling av typ 1-diabetes (ungdomsdiabetes). 
Personer med typ 2-diabetes (vuxendiabetes) får vård vid hälsostationerna.

Verksamheten vidareutvecklas tillsammans med patienterna. Patienterna får information om den nya enheten vid sjukhuspolikliniker, hälsovårdscentralernas mottagningar och i samband med utdelning av gratis sjukvårdsartiklar.

Diabetescentret är ett gemensamt projekt mellan HUCS endokrinologiska klinik och Esbos hälsovård.

OBS (12/2019)! Ett brev till användare av insulinpumparna MiniMed™ 640G och MiniMed™ 670G: En potentiell säkerhetsrisk. Läs brevet från den här länken. (pdf, 228 Kt)