Mässling: kontrollera ditt skydd och vaccinera dig vid behov

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

De som inte har haft mässling eller blivit vaccinerade är utsatta för sjukdomen. Mässling smittar genom kontakt- och droppsmitta samt genom luften. Viruset lever i inneluften och på olika ytor i upp till två timmar efter att den som sprider smittan lämnat platsen.

Vaccinering av barn

Barnen får MPR-vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund på barnrådgivningen. Grundvaccinationsserien består av två doser. Den första av dem ges åt ettåringar och den andra åt sexåringar i samband med rådgivningsbesök. Barn under 6 månader har det skydd som modern har. Vaccinet kan ges redan i 6 månaders ålder om det är nödvändigt till exempel på grund av smittorisken.

Om du eller ditt barn av någon orsak missat en vaccination, eller om du behöver mera information, och om ni är klienter vid mödra- eller barnrådgivningen, kontakta rådgivningens telefontjänst på tfn 09 816 22800 mån–fre kl. 8.30–14.30. Skolelever och studerande kan kontakta skolhälsovårdaren vid sin skola.

Vuxen, kontrollera att du är skyddad mot mässling!

  • Om du har haft mässling är du skyddad mot sjukdomen. Det betyder att du inte behöver vaccineras.
  • Om du inte haft mässling ger två doser MPR-vaccin dig ett gott skydd. Alla vaccinationer som du fått i Esbo sedan år 2003 hittar du på Mina Kanta-sidor, om du också blivit vaccinerad efter 2014. Om dina vaccinationsuppgifter inte syns på sidorna kan du be om dem från din hälsostation. Information om var vaccinationsuppgifter förvaras hittar du på webbsidan social- och hälsovårdssektorns arkiv.
  • • Om du inte är säker på om du haft mässling och om uppgifter om dina vaccinationer inte finns i arkiven kan du be om att bli vaccinerad på hälsostationen. En extra dos vaccin skadar inte.
  • • Du kan boka en tid för vaccinationen på www.esbo.fi/e-halsostation.

Om du misstänker att du blivit smittad, stanna hemma och be om råd för hur du ska handla per telefon

Om du har symtom som tyder på mässling, ring alltid först din hälsostation och stanna sedan hemma och vänta på instruktioner. På så sätt kan vi hindra att sjukdomen sprids.