Om du misstänker att du har en smittsam sjukdom

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Har du hög feber och symtom i luftvägarna?

Om du har symtom på någon smittsam sjukdom, såsom influensa, mässling eller någon annan virussjukdom, boka tid på jourhavande sjukskötarens videomottagning eller ring din hälsostation. Håll dig hemma och vänta på instruktioner. På så sätt kan vi hindra att sjukdomen sprids.

En god handhygien kan förhindra luftvägsinfektioner att smitta

Vad kan jag göra för att undvika att bli smittad?

  • Se till att dina händer alltid är rena. Tvätta alltid händerna när du kommer till jobbet och före du äter, röker, använder snus eller när du avlägsnar dig från jobbet.
  • Använd varmt vatten och flytande tvål.
  • Använd handdesinfektionsmedel som innehåller alkohol om det inte är möjligt att tvätta händerna med vatten och flytande tvål.
  • Rör inte området kring näsa och mun med smutsiga händer.

Att använda munskydd förhindrar inte smitta.

Ett munskydd kan vara nyttigt för dem som redan blivit smittade och som är tvungna att röra sig på allmän plats: på så sätt sprids inte smittan vidare till andra.

Mer information