Vård vid kronisk sjukdom

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Vid vård av kroniska sjukdomar som kräver uppföljning (t.ex. astma, diabetes, kranskärlssjukdom, blodtryckssjukdom) är målet att uppnå en god vårdbalans. I dessa sjukdomar har din egen aktivitet i vården av sjukdomen en central betydelse.

Vård på hälsostation av sjukdom som kräver uppföljning
För att påbörja vården beställ tid för förstagångsbesök hos sjukskötare på din egen hälsostation. Där kartlägger vi tillsammans behovet av fortsatt vård, vägledning och rådgivning samt kommer överens om målsättningen för egenvården. Fyll i egenvårdsblanketten och ta den med dig till sjukskötarmottagningen.

Årligt besök
På basis av ditt individuella behov kan du komma med 1–2 års mellanrum på sjukskötar- och läkarmottagningen. Det är praktiskt att boka tid hos sjukskötaren omkring din egen födelsedag. I samband med tidsbeställningen får du en egenvårdsblankett, medicinlista och en remiss till laboratoriet: gå för provtagning innan du går till sjukskötarmottagningen. Tillsammans med sjukskötaren bokar du tid för ditt årliga besök hos läkaren. Om du vill kan du alltid ta med dig en familjemedlem eller annan närstående till mottagningen.

Hälsostationens egenvårdspunkt
Alla hälsostationer har en egenvårdspunkt. Där kan du själv t.ex. mäta blodtryck, vikt och midjemått. Dessutom finns det information om kroniska sjukdomar och om hur man främjar hälsa och välmående. Se också esbo.fi/halsoradgivning

Grupprådgivning
Hälsostationerna har gruppverksamhet för information om kroniska sjukdomar och stöd för egenvård av sjukdomar. Aktuell information om grupperna får du på din egen hälsostation eller på

E-tjänst: Hälsoinformation
Med våra e-tjänster kan du även sköta dina ärenden hos läkare och sjukskötare. Med hjälp av Hälsoinformation-tjänsten kan du

  • skicka frågor till din egen skötare och husläkaren
  • förmedla överenskomna data som hör ihop med uppföljning av sjukdomar (t.ex. blodsocker- och blodtrycksvärden)
  • få anvisningar om vård och svar på laboratorieprov
  • granska din vårdplan, överenskomna kontrollbesök och data om medicinering.

Logga in till Hälsoinformation-tjänsten på adressen esbo.fi/e-halsostation.

Bilagor