Mental- och missbruksvård

Kontakta oss i fråga om psykiska problem eller problem med användning av rusmedel hos personer över 18 år.

På nätet dygnet runt

Psykporten för vuxna
Psykporten för ungdomar
Nätterapier (du behöver en läkarremiss)
Päihdelinkki (information om missbruk på finska)
Boka, avboka, kontrollera eller flytta din mottagningstid

Utan tidsbokning och remiss

Kliniken för mental- och missbruksvård på Servicetorget i Iso Omena
Tillnyktringsstation
Avväjning
Härbärget i Olarsbäcken 
Ungdomspoliklinik

Med tidsbokning

Tidsbokning och rådgivning vardagar kl. 8–16, tfn 09 816 31300
Ungdomspoliklinik för 13-22-åriga

Vid mentala problem kan du boka tid hos en hälsocentralläkare. Hälsocentralläkarna gör vid behov vårdbedömningar och ger remisser till specialsjukvård vid HNS psykiatri.