Mental- och missbruksvård

Hos oss får du hjälp med psykiska problem eller problem med användning av rusmedel.

 

Brådskande hjälp dygnet runt

 • Vardagar kl. 8–16 får du hjälp på hälsostationer 
  • kom direkt till din hälsostation (kontaktuppgifter)
  • eller boka en jourtid på webben eller per telefon 09 816 34500 (du får tid på samma dag)
 • Övriga tider får du hjälp på
  • Jourhjälpen, tfn 116117
  • social- och krisjouren, tfn 09 816 42439
  • alla jourer
 

Tjänster utan tidsbokning och remiss

Kliniken för mental- och missbruksvård på Servicetorget i Iso Omena

Besök oss om du själv behöver hjälp eller om du behöver stöd i en situation med din närstående. Vid det första mötet bedömer vi din situation och börjar planera vården tillsammans med dig.

För vuxna och ungdomar (13–22-åringar)

 • mottagning utan tidsbokning mån–tors kl. 8–18 samt fre kl. 8–16. 

Servicetorget i Iso Omena, köpcentrets 3. våning, Finnviksvägen 1
Kartan över Servicetorget, här finns vi (pdf)

Gruppverksamhet i Emppu


Morgongrupp mån–fre kl. 9.00–10.30, servicecentret Emppu, Fiskelycksvägen 8, bottenvåningen

Gruppen är avsedd för vuxna Esbobor som vill tala om sin användning av rusmedel eller mentala problem. Gruppen rekommenderas för klienter på kliniken för mental- och missbruksvård samt efter avvänjning och anstaltsrehabilitering. Du kan delta i gruppen även om du inte är kund u våra andra tjänster.

Gruppen leds av två anställda på avdelningen. Gruppen ger också kamratstöd. Den viktigaste regeln är att man inte får vara påverkad av rusmedel. Deltagande är gratis

Tidsbokning

 • Tidsbokning på webben dygnet runt via denna länk
 • Tidsbokning per telefon vardagar kl. 8–16, tfn 09 816 31300. Du kan du boka tider både för vuxna och och till Ungdomspolikliniken Nupoli (13–22-åringar).
 • Kom ihåg att avboka din tid om du inte kan gå på mottagningen. Du ska avboka före föregående vardag kl. 14 på webben eller per telefon.

Mentalvård på webben dygnet runt

För vuxna

 • Psykporten för vuxna: information, tester och egenvård
 • Nätterapier: för nätterapi behöver du en remiss från läkaren, kontakta din hälsostation
 • Droglänken: information och tester om droger och beroenden
 • Peluuri: råd i problem och kriser som orsakas av spel om pengar

För ungdomar

 • Psykporten för ungdomar: information, råd, tester och ett program för egenvårdegenvård
 • Sekasin-chat: du kan diskutera olika frågor och ämnen anonymt och konfidentiellt (Föreningen för Mental Hälsa i Finland)

För barn och familjer

Tillnyktring och avvänjning

Tillnyktringsstation

Vitikka 1 E 1, vid polisstationen i Kilo
Öppet varje dag dygnet runt
Rådgivning, tfn 046 877 3678

Vi ger akutvård för berusade personer. Våra tjänster är gratis:

 • Medicinsk övervakning av berusade personer (sjukvård ges på hälsostationen eller på Jorvs sjukhus)
 • Rådgivning gällande missbruksvård
 • • Rena sprutor och nålar – små mängder använda sprutor och nålar kan också lämnas hos oss.

Avvänjning

Avdelning för avvänjning: tisdbokning och bedömning av vårdbehov vardagar kl. 8.30–11.30, tfn 046 877 3708
Servicecentret Emppu, Fiskelyckvägen 8 (Mattby)

Ta kontakt, om du inte kan sluta använda rusmedel. Vi utvärderar din situation tillsammans och letar reda på det alternativ som passar dig bäst.

 • Avvänjning som öppen vård: Under vårdperioden bor du hemma och besöker mottagningen dagligen. Vi kan också komma hem till dig. Tjänsten är gratis.
 • Avvänjning som avdelningsvård: Under vårdperioden bor du på enpersonsrum i Emppu, Fiskelycksvägen 8. Avgiften bestäms på basis av dina inkomster.

Substitutionsbehandling

Syftet med substitutionsbehandling för opioidberoende är att få dem att sluta använda droger och att rehabilitera sig eller att förbättra livskvaliteten. Vården är långvarig och genomförs huvudsakligen som öppenvård. Till behandlingen behöver du remiss av en läkare.

.

 • Kontakta din hälsostation eller en annan läkare för att få remiss.
 • Med remiss kan du boka tid på HUS beroendepsykiatriska poliklinik, där din situation bedöms, och du blir anvisad till lämplig vård.
 

Linkki: hälsorådgivning för drogmissbrukare

Rådgivning och tidsbokning mån, tis och tors kl. 11–15.30, ons kl. 11.30–17.30, fre kl. 8.30–12
tfn 09-816 27360 eller 040-551 9725
Kannbrogatan 8, Esbo centrum

Linkki-serviceställena ger information om hälsovård, smittsamma sjukdomar och socialtjänster. Du kan diskutera konfidentiellt med social- och hälsovårdsexperterna och söka dig till avvänjning.

Boendetjänster

Nödboende för bostadslösa Esbobor

Viisikko, nödboende för klienter som inte använder rusmedel

Kungsvägen 41 D, PB 2553, 02070 Esbo stad
Till Viisikko kommer du via socialtjänster eller social- och krisjouren.

Viisikko är en boendeenhet som erbjuder nödboende för vuxna bostadslösa Esbobor som inte använder rusmedel. På Viisikko får du stöd i din vardag och med att söka bostad.

Härbärget i Olarbacken för bostadslösa med missbruksproblem

Bäckporten 9, PB 20205, 02070 Esbo stad
tfn 050 0515 978

Till härbärget kan du söka dig under alla veckodagar dygnet runt. Det finns alltid personal på plats. Olarsbäckens härbärge erbjuder tillfällig inkvartering och tillhörande bastjänster. Du får också hjälp med att hitta en permanent form av boende eller vård.

Stödbostäder och servicebostäder

Rådgivning och servicehänvisning: ta kontakt via e-post mtpasiakasohjaus@espoo.fi.

Det finns boendetjänster för rehabiliteringsklient inom mentalvården och inom missbruksvården. Vi söker den bästa lösningen för din situation:

 • Rehabiliteringsklienter inom mentalvården som har begränsningar som beror på sjukdom kan få stöd för självständigt boende.
 • Espoon Asunnot har stödbostäder för för bostadslösa rehabiliteringsklient inom mentalvården, som är har motivation för rehalibitering och som behöver stöd  för självständig boende.
 • Auroraportens stödbostäder (Auroragränden 2) är avsedda för rehabiliteringsklienter inom mentalvården i Esbo som inte klarar sig i vanliga stödbostäder.
 • Stödboendet i Smedsby (Brandmansvägen 1 A) tel. 050 5004 952, vårdhemmet i Neppers (Gammelgårdsvägen 29) tel. 050 5727 709 och Olarsbäckens stödbostäder (Bäckporten 11) är avsedda för bostadslösa Esbobor som behöver stöd för att klara sig i vardagen och hjälp med att lära sig leva utan rusmedel.
 • Olarsbäckens servicebostäder (Bäckporten 11) är avsedda för Esbobor med missbruksproblem och med nedsatt funktionsförmåga på grund av missbruket eller sjukdom.

Klienten betalar hyran och en klientavgift som uppbärs på basis av klientens inkomster.