Mental- och missbruksvård

Hos oss får du hjälp med psykiska problem eller problem med användning av rusmedel.

På grund av coronaviruset har vi tills vidare specialarrangemang i tjänsterna.

 • Bokningen av tider på webben är tills vidare ur bruk. Telefontjänsten på tfn 09 816 31300 betjänar vardagar kl. 8–16 i ärenden som gäller tidsbokning, handledning och rådgivning.
 • Mottagningarna på mental- och missbrukskliniken i Samaria har från måndag 16.3.2020 tills vidare flyttats till Mattby på adressen Fiskelycksvägen 8.
 • Om coronaviruset oroar eller ger dig ångest, kan du kontakta vår telefontjänst vardagar kl. 8–16 eller till exempel Mieli Psykisk Hälsa Finland rf:s kristelefon tfn 09 2525 0111.
 • Mental- och missbruksvårdens gruppverksamhet återupptas 1.6.2020 Morgongruppen samlas hela sommaren mån–fre kl. 9–10.30. Må bra-gruppen samlas onsdagarna 3.6, 10.6, 17.6 och 24.6 och sedan är det sommarpaus. Gruppen fortsätter 12.8.

Vardagar efter kl 16 och på veckoslut får du hjälp

 • Jourhjälpen, tfn 116117
 • social- och krisjouren, tfn 09 816 42439
 • alla jourer

Kliniken för mental- och missbruksvård på Servicetorget i Iso Omena för vuxna och ungdomar(13–22-åringar). Mottagning utan tidsbokning mån–tors kl. 8–18 samt fre kl. 8–16.

Besök oss om du själv behöver hjälp eller om du behöver stöd i en situation med din närstående. Vid det första mötet bedömer vi din situation och börjar planera vården tillsammans med dig.

Servicetorget i Iso Omena, köpcentrets 3. våning Finnviksvägen 1
Kartan över Servicetorget, här finns vi (pdf)

Tidsbokning

 • Tidsbokning på webben dygnet runt via denna länk
 • Tidsbokning per telefon vardagar kl. 8–16, tfn 09 816 31300. Du kan du boka tider både för vuxna och och till Ungdomspolikliniken Nupoli (13–22-åringar).
 • Kom ihåg att avboka din tid om du inte kan gå på mottagningen. Du ska avboka före föregående vardag kl. 14 på webben eller per telefon.

Mentalvård på webben dygnet runt

För vuxna

 • Psykporten för vuxna: information, tester och egenvård
 • Nätterapier: för nätterapi behöver du en remiss från läkaren, kontakta din hälsostation
 • Droglänken: information och tester om droger och beroenden
 • Peluuri: råd i problem och kriser som orsakas av spel om pengar

För ungdomar

 • Psykporten för ungdomar: information, råd, tester och ett program för egenvårdegenvård
 • Sekasin-chat: du kan diskutera olika frågor och ämnen anonymt och konfidentiellt (Föreningen för Mental Hälsa i Finland)

För barn och familjer

 

Gruppverksamhet

Mental- och missbruksvårdens gruppverksamhet återupptas 1.6.2020.

Morgongrupp mån–fre kl. 9.00–10.30, Fiskelycksvägen 8, bottenvåningen

Gruppen är avsedd för vuxna Esbobor som vill samtala om sin rusmedelsanvändning eller sina psykiska problem. Gruppen rekommenderas för klienter på kliniken för mental- och missbruksvård samt efter avvänjning och rehabilitering på institution. Du är välkommen att delta, även om du inte anlitar våra andra tjänster. Morgongruppen leds av en eller två anställda på kliniken tillsammans med en erfarenhetsexpert. Av de övriga deltagarna får du kamratstöd. Gruppens viktigaste regel är att du inte kommer om du är påverkad av alkohol eller droger. Gruppen är gratis. Gruppen är finskspråkig.

Må bra-gruppen onsdagar kl. 16-17.30Fiskelycksvägen 8, 2 våningen

Må bra-gruppen samlas onsdagarna 3.6, 10.6, 17.6 och 24.6 och sedan är det sommarpaus. Gruppen fortsätter 12.8.

Gruppen rekommenderas för Esbobor över 18 år som är oroliga över sin psykiska hälsa och krafterna tryter. I Må bra-gruppen vill vi främja din psykiska hälsa. I gruppen tar vi upp olika teman kring den psykiska hälsan, såsom sömn, reglering av känslorna och depression. Du kan komma överens om att delta i gruppen med din kontaktperson hos staden eller genom att ringa mental- och missbruksvårdens handledning och rådgivning, tfn 09 8163 1300. Deltagandet är gratis och gruppen är drogfri. Gruppen är finskspråkig.

Tillnyktring och avvänjning

Tillnyktringsstation

Vitikka 1 E 1, vid polisstationen i Kilo
Öppet varje dag dygnet runt
Rådgivning, tfn 046 877 3678

Vi ger akutvård för berusade personer. Våra tjänster är gratis:

 • Medicinsk övervakning av berusade personer (sjukvård ges på hälsostationen eller på Jorvs sjukhus)
 • Rådgivning gällande missbruksvård
 • Rena sprutor och nålar – små mängder använda sprutor och nålar kan också lämnas hos oss.

Avvänjning

Avdelning för avvänjning: tisdbokning och bedömning av vårdbehov vardagar kl. 8.30–11.30, tfn 046 877 3708
Servicecentret Emppu, Fiskelyckvägen 8 (Mattby)

Ta kontakt, om du inte kan sluta använda rusmedel. Vi utvärderar din situation tillsammans och letar reda på det alternativ som passar dig bäst.

 • Avvänjning som öppen vård: Under vårdperioden bor du hemma och besöker mottagningen dagligen. Vi kan också komma hem till dig. Tjänsten är gratis.
 • Avvänjning som avdelningsvård: Under vårdperioden bor du på enpersonsrum i Emppu, Fiskelycksvägen 8. Avgiften bestäms på basis av dina inkomster.

Substitutionsbehandling

Syftet med substitutionsbehandling för opioidberoende är att få dem att sluta använda droger och att rehabilitera sig eller att förbättra livskvaliteten. Vården är långvarig och genomförs huvudsakligen som öppenvård. Till behandlingen behöver du remiss av en läkare.

.

 • Kontakta din hälsostation eller en annan läkare för att få remiss.
 • Med remiss kan du boka tid på HUS beroendepsykiatriska poliklinik, där din situation bedöms, och du blir anvisad till lämplig vård.
 

Linkki i Esbo, social- och hälsovårdsrådgivning

Linkkis tjänster är av sedda för personer som använder droger intravenöst. Du kan besöka Linkki anonym utan tidsboking. På Linkki får du hjälp av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Linkkis öppettider är:

 • måndagar kl. 10-15 
 • tistagar kl. 10-15
 • onsdagar kl. 10-17
 • torsdagar kl. 10-15
 • fredagar kl. 10-15

Tfn 09-816 27360 eller 040-551 9725, Kannbrogatan 8, Esbo centrum

På Linkki kan du få rena injiceringsredskap. Vi onfomerar bland annat on hur droger är skadliga för hälsan, om hur du kan främja din hälsa, om smittsamma sjukdomar och om socialtjänster. På Linkki kan du testa för smittsamma sjukdomar såsom hepatit C, HIV och könssjukdomar. Du kan få vaccin mot hepatit A och B, influensa och stelkramp och vi behandlar också små sår. Dessutom är en läkare på plats en gång i veckan. Läkaren är på plats onsdagar kl. 15-16.

Boendetjänster

Nödboende för bostadslösa Esbobor

Viisikko, nödboende för klienter som inte använder rusmedel

Kungsvägen 41 D, PB 2553, 02070 Esbo stad
Till Viisikko kommer du via socialtjänster eller social- och krisjouren.

Viisikko är en boendeenhet som erbjuder nödboende för vuxna bostadslösa Esbobor som inte använder rusmedel. På Viisikko får du stöd i din vardag och med att söka bostad.

Härbärget i Olarbacken för bostadslösa med missbruksproblem

Bäckporten 9, PB 20205, 02070 Esbo stad
tfn 050 0515 978

Till härbärget kan du söka dig under alla veckodagar dygnet runt. Det finns alltid personal på plats. Olarsbäckens härbärge erbjuder tillfällig inkvartering och tillhörande bastjänster. Du får också hjälp med att hitta en permanent form av boende eller vård.

Stödbostäder och servicebostäder

Rådgivning och servicehänvisning: ta kontakt via e-post mtpasiakasohjaus@espoo.fi.

Det finns boendetjänster för rehabiliteringsklient inom mentalvården och inom missbruksvården. Vi söker den bästa lösningen för din situation:

 • Rehabiliteringsklienter inom mentalvården som har begränsningar som beror på sjukdom kan få stöd för självständigt boende.
 • Espoon Asunnot har stödbostäder för för bostadslösa rehabiliteringsklient inom mentalvården, som är har motivation för rehalibitering och som behöver stöd  för självständig boende.
 • Auroraportens stödbostäder (Auroragränden 2) är avsedda för rehabiliteringsklienter inom mentalvården i Esbo som inte klarar sig i vanliga stödbostäder.
 • Stödboendet i Smedsby (Brandmansvägen 1 A) tel. 050 5004 952, vårdhemmet i Neppers (Gammelgårdsvägen 29) tel. 050 5727 709 och Olarsbäckens stödbostäder (Bäckporten 11) är avsedda för bostadslösa Esbobor som behöver stöd för att klara sig i vardagen och hjälp med att lära sig leva utan rusmedel.
 • Olarsbäckens servicebostäder (Bäckporten 11) är avsedda för Esbobor med missbruksproblem och med nedsatt funktionsförmåga på grund av missbruket eller sjukdom.

Klienten betalar hyran och en klientavgift som uppbärs på basis av klientens inkomster.