Kliniken för mental- och missbruksvård

Kliniken för mental- och missbruksvård erbjuder vuxna Esbobor hjälp och vård vid mental- och missbruksproblem. Vid kliniken för mental- och missbruksvård kan du delta i olika grupper och besöka mottagningen. Tjänsten är gratis.

Vi betjänar vardagar kl. 8–16 på servicetorget i Iso Omena, på affärscentrumets tredje våning, Finnviksvägen 1.
I servicetorgets broschyr ser du var vi finns (pdf)

Utan tidsbokning

Du kan komma till kliniken för mental- och missbruksvård utan tidsbokning vardagsmorgnar kl. 8.30–10.30 och mån–tors kl. 12.30-14.00 då du behöver stöd vid mental- och missbruksproblem. Du kan komma också om du behöver hjälp eller stöd på grund av att din närstående har mentala problem eller missbruksproblem. Vid den första träffen bedömer vi din situation och börjar tillsammans med dig planera vården. Den fortsatta vården kan omfatta individuella besök och/eller gruppverksamhet.

Med tidsbokning

Vår tidsbokning betjänar vardagar kl. 8–16 på numret 09 816 31300

och Mental- och missbruksvårdens tidsbokning

Akuta kriser

Om en akut kris inträffar lönar det sig att kontakta din egen hälsostation  eller social- och krisjouren, tfn 09 8164 2439. Social- och krisjouren betjänar dygnet runt.

Övriga tjänster: Mentalvård och missbruksvård