Missbruksvård

Vill du bli fri från rusmedel? Avvänjning kan hjälpa. Bekanta dig med avvänjningstjänsterna via nedanstående länk.

Tillnyktringsstationen är avsedd för kortvarig återhämtning.

Du kan delta vardagar utan tidsbokning i gruppverksamheten eller söka dig till mottagningen vid centralen för mental- och missbruksvård Emppu.

Mer information om dessa samt anstaltsrehabilitering inom missbruksvård, boendetjänster och upptagningshemmet finns under nedanstående länk.