Tjänster för drogmissbrukare

Linkki − hälsorådgivning och stöd för drogmissbrukare

Linkki-serviceställena ger information om hälsovård, smittsamma sjukdomar och socialtjänster. Du kan diskutera konfidentiellt med social- och hälsovårdsexperterna och söka dig till vård.

Adress: Esbo centrum, Ämbetsplatsen 3, gatuplan

Öppettider: Vi betjänar utan tidsbokning

  • måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 11.30–15.30
  • onsdagar kl. 11.30–17.30
  • fredagar kl. 8.30–12.00

Tidsbokning och telefonrådgivning under Linkkis öppettider:

  • sjukskötare tfn 046 877 2563 och 09 8162 7360
  • sjukskötare tfn 050 381 0295 och 09 8162 7360
  • socialhandledare tfn 043 825 7966 och 09 8162 7360

Mottagning med tidsbokning måndag, tisdag, torsdag kl. 8–11 och onsdag kl. 10-11.

Avvänjning för drogmissbrukare


Det finns flera vägar till avvänjning. Till en bedömning av vårdbehovet och till avvänjning kommer du via

Avgiften beror på dina inkomster.


Substitutionsbehandling


Syftet med substitutionsbehandling för opioidberoende är att få dem att sluta använda droger och att rehabilitera sig eller förbättra livskvaliteten genom att minska olägenheter. Vården är långvarig och genomförs huvudsakligen som öppenvård.

Vårdbehovet bedöms vid HNS beroendepsykiatriska poliklinik.  Till behandlingen behövs remiss av en hälsocentralsläkare eller annan läkare.

På basis av bedömningen vid HNS beroendepsykiatriska poliklinik anvisas du till lämplig substitutionsbehandlingsenhet.

Mer information om vården och om att söka till vården: Esbo stads koordinator för substitutionsbehandling, tfn 043 8266075.