Miljö- och hälsoskydd

Esboregionens miljö- och hälsoskydd har som uppgift att skydda invånarna från hälsorisker i omgivningen. Enheten är en myndighet vars tjänster är avsedda för invånare, verksamhetsidkare och myndigheter.

Förändringar i miljö- och hälsoskyddets verksamhet på grund av coronaviruset

Anvisningar för veterinärmottagning

På grund av coronaviruset måste särskild uppmärksamhet ägnas åt livsmedelssäkerheten

Coronainfo på Regionförvaltningsverken websidor

Esboregionens miljö- och hälsoskydd övervakar bl.a. livsmedel och livsmedelslokaler, bostäder, hushålls- och badvatten, skolor, daghem, kemikalier och konsumtionsvaror. Enheten omfattar också veterinärvård och djurskydd. Våra tjänster omfattar bl.a. inspektioner, provtagning, undersökning, behandling av anmälningar, utlåtanden, rådgivning och veterinärhjälp. Till övervakningen hör regelbundna inspektioner och inspektioner utifrån invånares anmälningar.

Esboregionens miljö- och hälsoskydd omfattar Esbo,Grankulla och Kyrkslätt

Personalen består av resultatenhetens chef, en överinspektör, aderton hälsoinspektörer, en hälsoingenjör, två veterinärer, en hygieniker och en avdelningssekreterare.