Djurskydd

Syftet med djurskyddslagen och -förordningen är att på bästa möjliga sätt skydda djur mot lidande, smärta och plåga samt att främja djurens välbefinnande och god behandling av djur.

Djuren i Esboregionen behandlas i regel väl, men trots det får veterinärerna och hälsoinspektörerna årligen 50–100 anmälningar om misstänkt dålig behandling av djur. Den största delen av kontrollbesöken föranleder inga åtgärder. De allvarligaste överträdelserna polisanmäls, i lindrigare fall ges handledning till djurägaren för tillrättaläggande av olägenheterna.

Esbo stad har ett avtal om transport av påträffade lösa husdjur till Helsingfors djurskyddsförening, som för dem till Löytöeläintalo, som ligger i Vik, Helsingfors (tel. 044 011 0102). Dylika omhändertagna djur hålls i enligheten med djurskyddslagen på smådjurskliniken 15 dagar om inte ägaren avhämtar djuret tidigare.