Hushållsvattenbrunnar

 Det rekommenderas att brunnsvattnet ska undersökas i vattenlaboratorium vart tredje år, även om lukt- och smakstörningar inte kan observeras. Ta helst kontakt med laboratoriet i förväg för att få anvisningar om provtagning mm.

Brunnsvattnets hälsokvalitet bör kontrolleras:

-  innan en ny brunn tas i bruk

-  när vattnets lukt, smak eller färg har förändrats

-  när det misstänks att vattnet är skadligt för hälsan

MetropoliLabs vattenprovsflaskor kan hämtas hos Esboregionens miljö- och hälsoskydds verksamhetsställen (i Esbo Gårdsbrinken 1 C i Olars, i Kyrkslätt Ervastvägen 2). Proverna kan lämnas antingen direkt till laboratoriet eller till övervakningsenhetens verksamhetsställen onsdagar kl. 8.30–10. Proverna skickas vidare för undersökning vid laboratoriet MetropoliLab, som är ett gemensamt affärsverkslaboratorium för Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda. MetropoliLab undersöker myndighetsprover som hänför sig till hushållsvatten inom Esboregionens miljö- och hälsoskydd.