Livsmedelsövervakning

Syftet med livsmedelsövervakningen är att skydda konsumenten mot hälsorisker som orsakas av livsmedel. Övervakningen gäller såväl livsmedlen samt omständigheterna vid produktion, uppbevaring osv.

Esboregionens miljö- och hälsoskydd, kundtjänsten, tfn 09 8162 3900 må–fr kl. 8.30–12

Du kan kontakta oss om du

  • misstänker kvaliteten på något livsmedel du har köpt eller ätit
  • misstänker att du har blivit matförgiftad
  • har för avsikt att inrätta en livsmedelslokal
  • behöver råd, t.ex. för att göra en plan för egenkontroll

Anmälan om ibruktagning av en livsmedelslokal (t.ex. restaurang, affär, kiosk, lager) skall lämnas i god tid innan verksamheten inleds.  Verksamhetsidkaren skall känna till de hygieniska riskerna i anslutning till sitt företag samt själv övervaka sin verksamhet och kvaliteten på produkterna med tillämpning av planen för egenkontroll.

Tillsynsmyndighetens uppgift är att övervaka och handleda företagen vid genomförandet av egenkontrollen. Kontroll av livsmedelslokaler görs utan förhandsanmälan och man fäster därvid uppmärksamhet vid bl.a. snygghet, arbetskläder samt uppbevarings- och serveringstemperaturer. Livsmedelsprover tas i enlighet med undersökningsplanen hos producenter, importörer samt i försäljnings- och serveringslokaler. Dessutom tas prover t.ex. vid misstankar beträffande någon produkts kvalitet. Livsmedelsproverna undersöks genom mikrobiologisk, kemisk och organoleptisk bedömning.