Övervakning av vattenkvaliteten på badstränderna

Övervakningen av vattenkvaliteten på badstränder och i simhallar ankommer på den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Övervakningen gäller inte endast vattnet, utan samtidigt kontrolleras också anslutande lokaliteter, konstruktioner och anläggningar för att dessa inte skall medföra sanitära olägenheter för de badande.

 I Esbo och Kyrkslätt granskas vattenkvaliteten på 36 badstränder regelbundet under badsäsongen (15.6.- 31.8.).  Vattnet på badstränder har bakteriologiskt sett varit bra, men på vissa stränder förekommer blågrönalger nästan årligen. Resultaten av provtagningarna meddelas under sommaren på badsträndernas anslagstavlor och på dessa sidor.

Blågrönalgerna är ett naturligt inslag i alla vattendrag. För algernas tillväxt lämplig värme och lämpliga väderförhållanden förorsakar speciellt i näringsrika vatten en riklig förökning av blågrönalgerna, som stiger till ytan för s.k. algblomning. Detta liknar en grön gröt eller målfärg, som anhopas av vindens eller vågornas påverkningar.

Om blågrönalger konstateras vid en kontroll, sätts information därom upp på badstranden. Blågrönalgerna kan producera giftiga eller irriterande ämnen i vattnet. På grund härav uppmanas de som använder badstranden att undvika vatten med synlig algblomning av denna alg. Det är också skäl att se till att små barn inte får i sig vatten och därmed eventuellt alger i munnen.

Algsituationen på sidan Utemotionskarta (ulkoliikunta.fi)