Veterinärmedicinska tjänster

För stadens veterinärmedicinska tjänster ansvarar två stadsveterinärer. Mottagningen i Olars erbjuder veterinärtjänster på basnivå.

Stadsveterinärer i Esboregionens miljö- och hälsoskydd har mottagningen i Olars.

Anvisningar för veterinärmottagning

Patientmottagningen baserar sig på tidsbeställning per tel. (09) 8168 4458 må–fr kl. 9–10.

Beträffande jour på annan tid än tjänstetid (vardagar kl. 16–8 samt veckoslut dygnet runt) har Esbo stad avtal med veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Universitetets djursjukhus
Viksvägen 49,  00790 Helsingfors
- smådjurskliniken, tel. (09) 191 57202 (tidsbeställning (09) 191 57 201)
- hästkliniken, tel. (09) 191 57351 (tidsbeställning (09) 191 57 350)