Patientanvisning för personer som förordnats i karantän i sitt hem

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter

Om du har förordnats i karantän på grund av risk för spridning av en allmänfarlig smittsam sjukdom, måste du begränsa din verksamhet tills din behandlande läkare eller sjukskötare ger råd om något annat.

Håll dig hemma, gå inte på besök och bjud inte hem gäster. En sjukskötare eller läkare följer ditt tillstånd vid behov genom telefonsamtal. 

Under karantänen får du inte

 • gå till arbetsplatsen
 • gå till skolan eller någon annan studieplats
 • besöka restauranger, butiker, köpcenter eller andra offentliga lokaler
 • besöka simhallen eller liknande lokaler för motion och idrott
 • besöka andra platser där du kan komma i närkontakt med någon
 • gå till en teater, biograf, restaurang eller bar
 • resa med kollektiva trafikmedel, såsom tåg eller buss, eller med taxi
 • bjuda hem gäster eller gå på besök
 • anlita en städare eller någon annan utomstående arbetskraft i hemmet

Hemma

 • Sov ensam i ditt rum.
 • Ventilera i rummet genom att öppna fönstret på morgonen och kvällen i minst 15 minuter.
 • Om det bor smittade personer i samma hushåll, undvik onödig närkontakt med dem.
 • Hosta och nys med munnen och näsan tätt mot en engångsnäsduk. Om du inte har en näsduk, hosta eller nys tätt mot ärmens övre del, inte i dina händer. Lägg näsduken i en plastpåse som du tillsluter genast efter användningen och/eller släng den i ett sopkärl. Tvätta händerna med vatten och tvål och/eller använd handdesinficeringsmedel.
 • Besticken kan diskas som vanligt.
 • Kläder och sängkläder tvättas normalt i tvättmaskinen.
 • Ditt hem kan städas som vanligt. För dammsugaren rekommenderas ett högeffektivt HEPA-filter.
 • Kylskåpets dörr, fjärrkontrollen och andra ytor som man ofta rör vid ska rengöras omsorgsfullt.
 • Eventuella fläckar av sekret, såsom spyor eller hosta, ska torkas med ett klorhaltigt desinfektionsmedel. Utspädningsgraden ska vara 500 ppm (0,5 promille). Kontrollera utspädningsanvisningarna på desinfektionsmedlets etikett.

Utomhus

 • Du kan vistas på balkongen eller gården, men du får inte ha närkontakt med personer som inte bor i ditt hem. 
 • Rastning av sällskapsdjur, särskilt i stadsområden, ska helst lämnas åt en person som inte är i karantän. Du kan också söka någon som tar hand om ditt husdjur. Du kan rasta ditt husdjur utomhus, bara du inte har närkontakt med andra människor.

Mathållning

 • Matvaror kan köpas av en annan person som inte är i karantän. Du kan också beställa matvaror hem på webben. Betalningen och leveransen ska dock ske utan kontakt mellan dig och den som levererar varorna.

Annat 

 • Dagpenningen vid smittsam sjukdom ersätter inkomstbortfall om du för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom har förordnats att bli borta från ditt arbete, hållas isolerad eller hållas i karantän. Du kan få dagpenning vid smittsam sjukdom även om du inte är arbetsoförmögen. Den läkare i sjukvårdsdistriktet eller din hemkommun som ansvarar för smittsamma sjukdomar fattar ett skriftligt beslut om förordnande i karantän. När du ansöker hos Folkpensionsanstalten FPA om dagpenning vid smittsam sjukdom för tiden i karantän kan du använda detta beslut eller ett läkarintyg (A-intyg) som undertecknats av någon av ovan nämnda läkare. Om du är vårdnadshavare till ett barn under 16 år kan du få dagpenning vid smittsam sjukdom om ditt barn har förordnats i karantän i hemmet på grund av en smittsam sjukdom och du därför inte kan gå till ditt arbete. Läs mer om dagpenning vid smittsam sjukdom på FPAs webbplats
 • Om du under den tid du är i karantän måste använda ambulans, berätta för nödcentralen när du ringer att du är i karantän.
 • Det är straffbart att bryta mot karantän. För hälsoskyddsförseelse kan man dömas till böter eller fängelse i högst tre månader (44 kap. 2 § i strafflagen).

Om du får symtom