Rehabilitering och hjälpmedel

Du kan få rehabilitering och hjälpmedelsservice om du har en skada eller en sjukdom. Medicinsk rehabilitering upprätthåller och förbättrar klientens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. Målet är att stödja klientens självständiga rörlighet och dagliga funktioner. Till de medicinska rehabiliteringstjänsterna hör fysioterapi, talterapi och ergoterapi för vuxna samt hjälpmedelsservice.