Rehabilitering och hjälpmedel

Du kan få rehabilitering och hjälpmedelsservice om du har en skada eller en sjukdom. Medicinsk rehabilitering upprätthåller och förbättrar klientens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. Målet är att stödja klientens självständiga rörlighet och dagliga funktioner. Till de medicinska rehabiliteringstjänsterna hör fysioterapi, talterapi och ergoterapi för vuxna samt hjälpmedelsservice. 

På denna sida hittar du information om tjänster för vuxna och handikappade.

Kontaktuppgifter: Telefon:  09 816 36000 (återup-pringning), Telefontid:  mån–fre kl. 8.30–13.00

Läs mer om fotterapi och näringsterapi från hälsostationernassida.

 

Hjälpmedel

HUS Hjälpmedelsenheten erbjuder hjälpmedel åt Esbobor vars funktionsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom, handikapp eller ålderdom. Enheten betjänar dig i Esbo sjukhus, på adressen Karvasbackavägen 6.

 

Fysioterapi

Tidsbokning

På webbtjänsten för tidsbokning till fysioterapeuten kan du boka, flytta eller avboka tid hos fysioterapeuten för undersökning, instruktion eller rådgivning för dig själv och för barn i åldern 8 till 14 år.

Tidsbokning per telefon vardagar kl. 8.30-13.00, tfn 09 816 36000 (återuppringning)

 • När du bokar tid ska du berätta varför du behöver tiden och om du har en remiss.
 • Reservera gärna 45 minuter för ditt första besök.
 • Var god och fyll blanketten för förhanduppgifter. Du hittar blanketterna i väntsal. Du kan också printa blanketten och fylla i den hemma.

Våra tjänster: mottagningar och grupper

Öppen fysioterapi är individuell och gruppbaserad verksamhet i syfte att utveckla rörelse- och funktionsförmågan. Du träffar en fysioterapeut 1–5 gånger. Vid behov ordnar vi också uppföljningsbesök.

Hur kommer man till fysioterapin?

 • Utan remiss kan du komma till fysioterapeutens mottagning 1-3 gånger.
 • Genom en remiss från en hälsocentralsläkare, en hälsovårdare, en läkare inom den specialiserade sjukvården eller en privatläkare är det möjligt att få mer omfattande tjänster.

Fysioterapeutiska grupper

Behovet av att delta i en grupp bedöms genom en fysioterapeutisk undersökning. Fysioterapigrupperna samlas 1–2 gånger per vecka, 30–60 minuter per gång. Deltagandet i gruppen räcker högst två månader, beroende på den individuella bedömningen. Genom gruppverksamheten motiverar vi patienterna till frivillig aktivitet.

 • Fysioterapi- och verksamhetsterapigrupper för barn är avsedd för 4–6 år gamla barn, vars helhetsutveckling har fördröjts. Målet med gruppen är att stöda barnens grovmotoriska och interaktiva färdigheter genom gemensam verksamhet och gymnastik.
 • Terapeutisk träning med handledare föregås av en fysioterapeutisk undersökning. Utgående från undersökningen får du individuella träningsanvisningar som ska lindra symptomen och utveckla din rörelse- och funktionsförmåga.
 • Grupperna för familjeträning är avsedda för förstföderskor. Grupperna träffas en gång före och efter förlossningen. Anmäl dig till gruppen från och med den tolfte graviditetsveckan (max. 20 per grupp). I gruppen lär du dig hur du kan träna på egen hand under och efter graviditeten samt om funktionsstörningar i bäckenbotten och om hur du kan förebygga dessa. Dessutom stöds barnets naturliga motoriska utveckling i gruppen. 
 • Selkävoitto är ett skräddarsytt träningsprogram för ryggpatienter som strävar efter att främja funktionsförmågan i ryggslutet och bäckenregionen. Gruppen lämpar sig väl för patienter vars akuta ryggvärk har lättat, och vid behov som fortsatt rehabilitering efter en ryggoperation. Selkävoitto-gruppen kan vara nyttig för alla som har problem med ryggens funktionalitet och med att hitta en god hållning. Gruppen passar inte patienter med sammansatta problem eller patienter som lider av en nyligen uppkommen skada eller akut smärta förorsakad av diskbråck. För att dra nytta av gruppen måste patienten vara motiverad att träna.
 • Kursen Niskalenkki ger träning för personer med problem i nack-skulderregionen. Gruppen lämpar sig väl för patienter vars akuta värk har lättat. Niskalenkki-gruppen kan vara nyttig för alla patienter som har problem med funktionaliteten i nacken och i skulderbladen eller svårigheter med hållningen. Gruppen passar inte patienter med sammansatta problem eller patienter som lider av en nyligen uppkommen skada eller akut smärta förorsakad av diskbråck. För att dra nytta av gruppen måste patienten vara motiverad att träna.
 • Grupper som främjar funktionsförmågan erbjuder träning för patienter för vilka vardagens sysslor blivit en utmaning på grund av funktionsnedsättning. Målet med grupperna är bland annat att förbättra balansen och muskelstyrkan i de nedre extremiteterna för att förhindra att patienten ramlar omkull.

Avigfter för fysioterapi

Verksamhetsställen för fysioterapi

Stam-Esbos fysioterapi / Esbo centrum
Besöksadress: Brunnmästarängen 2
Postadress: PB 2512, 02070 Esbo stad

Esbovikens fysioterapi
Besöksadress: Sjöfolksvägen 4 (våning 0)
Postadress: PB 2400, 02070 Esbo stad

Alberga fysioterapi
Besöksadress: Konstapelsgatan 2 (3. vån.)
Postadress: PB 2119, 02070 Esbo stad

Hagalunds fysioterapi
Besöksadress: Flitarvägen 2 (4. vån.)
Postadress: PB 2229, 02070 Esbo stad

Rehabilitering för utvecklingsstörda

I rehabiliteringsenheten bedöms behovet av fysio-, ergo- och talterapi och rehabiliteringsplaner görs upp på finska för barn och vuxna i Esbo vars utvecklingsstörning diagnostiserats då de var under 18 år gamla.

Kontaktuppgifter

Telefontjänst vardagar kl. 8.30–13, tfn 09 816 36000 (återuppringning)
Besöksadress: Pihatörmä 1 C, 3. vän
Postadress: Öppen rehabilitering, PB 2311, 02070 Esbo stad
Fax: 09 816 42381
Parkering på takgården P3, invaparkering framför C-dörren.

Hur kommer man till rehabilitering för utvecklingsstörda?

Man kan bli klient när uppföljningen inom den specialiserade sjukvården upphör eller när en utvecklingsstörd flyttar till Esbo från en annan kommun.

Våra tjänster

Största delen av rehabiliteringen är medicinsk rehabilitering för personer med grava handikapp i FPA:s regi, som genomförs av privata terapeuter som ingått avtal med FPA. Om det inte gäller medicinsk rehabilitering för personer med grava handikapp, genomförs rehabiliteringen av stadens egna terapeuter antingen i form av grupprehabilitering eller individuell rehabilitering.

Rehabiliteringsenheten har också en psykolog, som för stödjande samtal med de utvecklingsstörda klienterna och deras föräldrar gällande utvecklingsstörningen. Psykologen utför också bedömningar som rehabiliteringenhetens läkare beställt.

Ca 1 000 utvecklingsstörda personer är klienter hos rehabiliteringsenheten, och deras rehabiliteringsärenden tas om hand av till största delen terapeuter. Sjukvård, medicinering och brådskande fall sköts också för de utvecklingstörda normalt på hälsostationerna.

Rehabiliteringsplanering

 

Rehabiliteringsplanerare ger dig råd och handledning i frågor kring medicinsk rehabilitering.

Rehabiliteringsplanenarnas kontaktuppgifter

Tidsbokning vardagar kl. 8.30–13, tfn 09 816 36000 (återuppringning)
Postadress: Öppen rehabilitering, Rehabiliteringsplanering, PB 2311, 02070 Esbo stad
E-post: kuntoutussuunnittelu@espoo.fi
När du kontaktar oss via e-post, vänligen se till att meddelandet innehåller ditt namn, telefonnummer och anledningen till att du tar kontakt.

Våra tjänster

Ta kontakt med rehabiliteringsplaneraren då du behöver

 • en rehabiliteringsplan för att söka till rehabilitering som ordnas av FPA eller ett försäkringsbolag
 • rådgivning om eller handledning i fysioterapi, ergoterapi eller talterapi

Talterapi för vuxna

Kontaktuppgifter till talterapin

Tidsbokning på webben:
Du kan boka en tid till talterapin för dig själv på webben om du är minst 18 år gammal och inte behöver tolk till ett främmande språk på mottagningen. Dessutom måste du också ha en rekommendation eller en remiss till talterapi för vuxna av en talterapeut eller läkare. Du kan också boka om eller avboka tider som du bokat på webben.  Då du bokar tid, uppge varför du behöver en tid hos talterapeuten och om du har en remiss.

Observera att alla tider hos talterapin inte kan avbokas eller ombokas på webben. Vissa tider kan vara bundna till ett visst tidsintervall eller ett visst ställe, och då behövs ett samtal för att avboka eller omboka. Om du inte lyckas avboka eller omboka en tid på webben, kontakta då vår tidsbokning. För personer med utvecklingsstörning ska tiden bokas per telefon.

Tidsbokning på webben

Tidsbokning per telefon vardagar kl. 8.30–13, tfn 09 816 36000 (återuppringning)
Besöksadress: Gårdsbrinken 1 C, 3. vån. (ingång från takgården A3)

Hur kommer man till talterapin?

Talterapeuter (logopeder) för vuxna ansvarar för talrehabilitering, bedömning och handledning av klienter över 18 år. Kunder som på grund av neurologiska sjukdomar eller skador har svårigheter med något/några av följande kan kontakta talterapin för vuxna:

 • kommunikationsförmåga (svårigheter att förstå eller producera tal, läs- och skrivsvårigheter)
 • motoriska talfunktioner (otydligt tal, problem med röstanvändning)
 • sväljfunktion (svårigheter att svälja eller bearbeta mat eller dryck)

Talterapeuten ger vid behov även handledning i övriga svårigheter relaterade till kommunikationsförmågan, så som stamning, uttalsfel och röststörningar.

Ergoterapi för vuxna

Ergoterapin ska vara till hjälp i vardagen så, att människan trots begränsningar i sin funktionsförmåga kan ta hand om sig själv, umgås med andra, arbeta eller studera och ha en meningsfull fritid.

Kontaktuppgifter till ergoterapin

Tidsbokning på webben:
Du kan boka en tid till ergoterapin för dig själv på webben om du är minst 18 år gammal och inte behöver tolk till ett främmande språk på mottagningen. Dessutom måste du också ha en rekommendation eller en remiss av en läkare, sjukskötare, hälsovårdare, ergoterapeut eller fysioterapeut. Du kan också boka om eller avboka tider som du bokat på webben. Då du bokar tid, uppge varför du behöver en tid hos ergoterapeuten och om du har en remiss.

Observera att alla tider hos ergoterapin inte kan avbokas eller ombokas på webben. Vissa tider kan vara bundna till ett visst tidsintervall eller ett visst ställe, och då behövs ett samtal för att avboka eller omboka. Om du inte lyckas avboka eller omboka en tid på webben, kontakta då vår tidsbokning. För personer med utvecklingsstörning, för hembesök och för ortosutprovning ska tiden bokas per telefon.

Tidsbokning på webben

Tidsbokning per telefon vardagar kl. 8.30–13, tfn 09 816 36000 (återuppringning)
Besöksadress: Sjöflksvägen 4 C, ingång D, 02320 Esbo
Postadress: PB 2708, 02070 Esbo stad
Parkering för handikappade framför vårdhemmet

Hur kommer man till ergoterapin?

I allmänhet kommer klienten till ergoterapin på remiss av läkare, hemvård, socialarbetare eller fysioterapeut. Du kan också själv ta kontakt till tidsbokningen utan remiss.

Våra tjänster

Exempel på ergoterapitjänster för vuxna:

 • Bedömning av funktionsförmågan
 • Bedömning av hjälpmedelsbehovet
 • Bedömning av behovet att bygga om bostaden (se också Funktionshinderservice)
 • Bedömning av möjligheterna att utföra ärenden och sköta hemsysslor
 • Främjande av funktionella helheter så som hygien, hemvård, hobbyer eller att uträtta ärenden
 • Träning av olika slags funktioner, t.ex. finmotorik, gestaltningsförmåga eller minne 
 • Främjande av sådant som gör annan verksamhet möjlig, t.ex. tillverkning av handledsortoser
 • Handledning och rådgivning för klienter, närstående och andra aktörer