Fysioterapi

På webbtjänsten för tidsbokning till fysioterapeuten kan du boka, flytta eller avboka tid hos fysioterapeuten för undersökning, instruktion eller rådgivning för dig själv och för barn i åldern 8 till 14 år. När du bokar tid ska du berätta varför du behöver tiden och om du har en remiss.

Du måste boka tid via telefon för barn under åtta år, för bedömning av behovet av lymfterapi eller om det behövs en tolk på mottagningen.

Fysioterapins telefonnummer för tidsbokning är

09 816 36 000 ( återuppringning)
vardagar kl. 8.30 - 13.00

När ni kommer första gången till fysioterapin, ni behöver inte anmälä er. Ni blir inkallad på ert namn.  Var god och fyll blanketten för förhanduppgifter. Ni hittar blanketterna i väntsal. Ni kan också printa broschyren och fylla i den hemma. Reservera gärna 45 minuter för ditt första besök.

Det här erbjuder vi dig

Vi erbjuder hälsofrämjande tjänster inom primärvården för alla Esbobor. Fysioterapi som ges i rätt tid stöder patientens egna resurser och möjligheterna till egenvård.  Du träffar en fysioterapeut 1–5 gånger. Vid behov ordnar vi också uppföljningsbesök.  Vår service baserar sig på Vår service baserar sig på öppen, förtroendefull och jämlik interaktion med patienten och med olika samarbetsinstanser.


Verksamhet och tillgång

Öppen fysioterapi är individuell och gruppbaserad verksamhet i syfte att utveckla rörelse- och funktionsförmågan genom fysioterapeutiska metoder som bygger på forskning.

Du kan delta i öppen fysioterapi genom en remiss från en hälsocentralsläkare, en hälsovårdare, en läkare inom den specialiserade sjukvården eller en privatläkare.

Äldre patienter som blivit utskrivna från sjukhuset och är i omedelbart behov av fysioterapi hänvisas till fysioterapin utan läkarremiss, utgående från en bedömning som gjorts av sjukhusets fysioterapeut.

För långtidssjuka gör vi upp en mångårig fysioterapeutisk plan, där fysioterapin utgör en del av stödåtgärderna som ska hjälpa patienten att klara sig hemma.

Patienter som lidit av smärtor i nedre ryggen eller i nack- och skulderregionen i under 12 veckor hänvisas av en sjukskötare direkt till fysioterapeutens mottagning.