Hjälpmedelsenheten

Hjälpmedelsenheten i Esbo erbjuder hjälpmedel åt Esbobor vars funktionsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom, handikapp eller ålderdom. Hjälpmedelsenheten bedömer behovet av hjälpmedel, provar ut och anskaffar hjälpmedel, hjälper dig att öva och följer upp användningen samt erbjuder service och reparation av hjälpmedel. Tjänsterna är gratis.

Hjälpmedelsenheten lånar ut de vanligaste , till exempel kryckkäppar och wc-förhöjare, för kortare eller längre perioder.  Individuella hjälpmedel, till exempel aktivrullstolar och personlyftar, skaffas och lånas ut utgående från en utförligare utredning.

Kontakta oss per telefon då du behöver en tid för bedömning av ditt hjälpbehov eller för utprovning av hjälpmedel. Du kan också kontakta oss då dina hjälpmedel behöver service eller reparation.

Om du behöver hjälpmedel som skaffas med betalningsförbindelse (till exempel bröstproteser eller skoinlägg) kan du kontakta rehabiliteringsplaneraren.