Avgiftsfria sjukvårdsartiklar

Avgiftsfria sjukvårdsartiklar delas ut på läkarremiss.

Trots den avvikande situationen distribueras sjukvårdsartiklar på normalt sätt. Leveranstiden är fortfarande 1–2 veckor. Kontakta enheten för sjukvårdsartiklar endast i det fall att du inte har fått din beställning inom 2 veckor. Byggnader i vilka Postens avhämtningsställen finns kan ha stängts för att förhindra spridning av coronaviruset. Klienternas paket levereras, men de kan styras till andra avhämtningsställen. Vi ber dig därför läsa ankomstavin noggrant. Kontrollera i synnerhet vilket avhämtningsställe du ska hämta paketet på. 

Innan inkontinensprodukter beviljas görs ett hembesök, där det försäkras att produkten och      storleken är rätt Under hembesöket ges handledning i hur dessa produkter används.

Nytt webbformuläret för beställning av avgiftsfira sjukvårdsartiklar! Logga in och läs mer här. Du kan titta bilder av webbformuläret här

Tjänsten krävs identifiering med nätbankskoder eller mobilidentifikationstjänst. Esbo stads e-tjänster för sjuk- och hälsovård kräver samtycke av personer över 14 år för användning av e-tjänster på personens vägnar.

  • I första hand elektroniskt eller per telefon på tfn 09 816 42458, vardagar kl. 9–11.
  • Vi har ett system för återuppringning. När du ringer, sparas ditt nummer i en automat. Su blir upprimgd under samma dag.  Om du inte genast svarar, försöker vi nå dig tre gånger. Vi ringer endast till finska telefonabonnemang och riktnummer.
  • Levarenstiden är 2 veckor. Posten levererar paket för avhämtning till postkontor, upphämtningsställen och paketautomater. Du kan själv välja det upphämtningsställe som passar dig bäst.

Då du beställer, kom ihåg att meddela

  • beställarens namn och slutdelen på personalnumret
  • vilken produkt beställer, produktens REF -nummer (finns på produkten) och antal du vill beställa
  • var du vill hämta din beställning, titta närmare http://www.posti.fi/privatkunder/

Vissa produkter kan levereras hem. Om hemlevererans avtalas separat.

Om du har svårt att själv sköta dina hälsovårdsärenden i Esbo stads e-tjänster, kan du ge tillstånd åt en annan person att använda hälsovårdens e-tjänster på dina vägnar. Du ger ditt tillstånd genom att fylla i blanketten som finns på sidan:Ge fullmakt åt en annan person att använda hälso- och sjukvårdens e-tjänster på dina vägnar

Med blanketten kan du ge ditt samtycke till att en av dig utsedd person sköter dina e-tjänster inom Esbo stads hälsovård.