Skolelever och studerande

 

Skolhälsovården och hälsorekommendationer för skolelever

 

Studerandehälsovården och information om hälso för unga

Ungdomspolikliniken NUPOLI för 13-22-åringar

NUPOLI erbjuder samtalshjälp när livet känns svårt för Esbobor i åldern 13–22 år och deras familjer .

Specialdiet i skolor och läroanstalter

Skolor och institut erbjuder kost för elever med specialdiet, om det finns klara medicinska orsaker. Läkarintyg skrivs inte ut inom skol- eller studerandehälsovården, utan ska hämtas från den egna hälsostationen. Nytt läkarintyg behövs inte varje år om dieten är oförändrad och skolan/institutet är samma som förut.

Anmälan om specialdiet ska dock lämnas in till skolans kök alltid i början av läsåret för att vi med säkerhet ska kunna garantera rätt diet åt alla.

Läkarintyg behövs INTE

  • för laktosfri eller låglaktos diet
  • vegetarisk diet eller
  • diet som har religiösa orsaker.

Anmälan om specialdiet hittar du på Espoo Catering sidan

Hälsobyn: webbtjänster för barn, ungdomar och familjer