Skolelever och studerande

Skol- och studerandehälsovården i Esbo

Skol- och studerandehälsovården tar hand om skolelever och studerande i Esbo.

Vi följer barnens och de studerandes uppväxt och utveckling samt främjar deras hälsa och välbefinnande. Vi eftersträvar att så tidigt som möjligt identifiera elever med behov av särskilt stöd och ordna det stöd som behövs. Vid behov hänvisar vi till fortsatta undersökningar och vård.

Vi arbetar också för en sund och trygg skol- och studiemiljö. Vi främjar välbefinnandet i skol- och studiegemenskapen.

Vi samarbetar med föräldrar och vårdnadshavare, hälso- och sjukvården, elev- och studerandevården och undervisningspersonalen samt även vid behov med andra instanser.

Elev- och studerandehälsovårdens tjänster är avgiftsfria.