Hälsovårdarnas kontaktuppgifter

Skolelever

Eleverna och deras föräldrar kan kontakta hälsovårdaren i frågor som gäller hälsa och välbefinnande. Med skolhälsovårdaren kan man samtala till exempel om kost, fritid, sömn och pubertetsfrågor.

Hälsovårdaren ger också första hjälpen i sjukdomsfall. Hälsovårdaren stöder skolgången för elever som har någon kronisk sjukdom, funktionshinder eller som annars är i behov av särskilt stöd.

Studerande

Esbo stads studerandehälsovård erbjuder tjänster för studerande med minst två månaders oavbrutna studier vid gymnasier, yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor inom Esbo stads område.

Studerandehälsovården upprätthåller och stöder den studerandes fysiska, psykiska och sociala välbefinnande, hjälper studerande med att bedriva sina studier och utexamineras till ett yrke. Målet med studerandehälsovården är att främja den studerandes förmåga att behärska sitt eget liv och att lyfta fram sunda levnadsvanor som en positiv resurs i vardagen. Studerandehälsovården består framför allt av förebyggande hälsorådgivning.

Om du har frågor som gäller hälsan i samband med studierna får du gärna kontakta oss. Tjänsterna inom studerandehälsovården bygger på ömsesidigt förtroende. Hälsovårdaren har tystnadsplikt.