Skolhälsovårdarnas kontaktuppgifter

Du kan ta kontakt med hälsovårdaren per telefon. Till öppen mottagning kan du gå utan tidsbokning.

 

Hälsovårdarna, årskurser 1-6

Bemböle skola
Hälsovårdare tfn 050 4087261
Kungsvägen 1, 02740 Esbo
PB 74304, 02070 ESBO STAD

Boställs skola
Hälsovårdare tfn 043 824 8913
Mäkkylägränden 3 A, 02650 Esbo
PB 65203, 02070 ESBO STAD

Finno skola
Hälsovårdare tfn 040 186 3143
Finländarvägen 2, 02270 Esbo
PB 3440, 02070 ESBO STAD

Karamalmen skola
Hälsovårdare tfn 043 824 8913
Karaängsvägen 4, 02610 Esbo
PB 61205, 02070 ESBO STAD

Kungsgårdsskolan
Hälsovårdare tfn 040 1863143
Kurtbyvägen 55, 02780 Esbo
PB 78301, 02070 ESBO STAD

Lagstads skola
Hälsovårdare tfn 050 408 7261
Esbogatan 7, 02770 Esbo
PB 77302, 02070 ESBO STAD

Mattlidens skola
Hälsovårdare tfn  040 5538428
Mattberget 3, 02230 Esbo
PB 3341, 02070 ESBO STAD

Rödskogs skola
Hälsovårdare tfn  050 408 7261
Snettansvägen 41, 02740 Esbo
PB 94302, 02070 ESBO STAD

Smedsby skola
Hälsovårdare tfn 046 877 2368
Gammelstens 5, 02750 Esbo
PB 75202, 02070 ESBO STAD

Storängens skola
Hälsovårdare tfn 046 877 1164, 
Rektorsgränden 4, 02360 Esbo
PB 36305, 02070 ESBO STAD

Vindängen skola
Hälsovårdare tfn 043 824 8913
Vindgränden 8 a, 02100 Esbo
PB 2241, 02070 ESBO STAD

 

Hälsovårdarna, årskurser 7-9

Lagstads skola
Hälsovårdare tfn 050 408 7261
Esbogatan 7, 02770 Esbo
PB 77302, 02070 ESBO STAD

Mattlidens skola
Hälsovårdare tfn  040 5538428
Mattliden 1, 02230 Esbo
PB 2341, 02070 ESBO STAD

Storängens skola
Hälsovårdare tfn 040 639 4242, 046 877 1164
Esboviksvägen 10, 02320 Esbo
PB 32307, 02070 ESBO STAD

 

Hälsovårdarna, gymnasium

Mattlidens gymnasium
Hälsovårdare tfn 046 877 2368
Mattliden 1, 02230 Esbo
PB 2341, 02070 ESBO STAD