Årskurserna 1-6

Bemböle skola
Boställs skola
Finno skola
Karamalmen skola
Kungsgårdsskolan
Lagstads skola
Mattlidens skola
Rödskogs skola
Smedsby skola
Storängens skola
Vindängen skola
 

Bemböle skola
Hälsovårdare tfn 046 877 3005
Kungsvägen 1, 02740 Esbo
PB 74304, 02070 ESBO STAD

Boställs skola
Hälsovårdare tfn 043 824 8913
Mäkkylägränden 3 A, 02650 Esbo
PB 65203, 02070 ESBO STAD

Finno skola
Hälsovårdare tfn 0401863143
Finländarvägen 2, 02270 Esbo
PB 3440, 02070 ESBO STAD

Karamalmen skola
Hälsovårdare tfn 043 824 8913
Karaängsvägen 4, 02610 Esbo
PB 61205, 02070 ESBO STAD

Kungsgårdsskolan
Hälsovårdare tfn 050 408 7261
Kurtbyvägen 55, 02780 Esbo
PB 78301, 02070 ESBO STAD

Lagstads skola
Hälsovårdare tfn 050 408 7261
Esbogatan 7, 02770 Esbo
PB 77302, 02070 ESBO STAD

Mattlidens skola
Hälsovårdare tfn  046 877 2510
Mattberget 3, 02230 Esbo
PB 3341, 02070 ESBO STAD

Rödskogs skola
Hälsovårdare tfn  050 408 7261
Snettansvägen 41, 02740 Esbo
PB 94302, 02070 ESBO STAD

Smedsby skola
Hälsovårdare tfn 046 877 2368
Gammelstens 5, 02750 Esbo
PB 75202, 02070 ESBO STAD

Storängens skola
Hälsovårdare tfn 046 877 1164
Rektorsgränden 4, 02360 Esbo
PB 36305, 02070 ESBO STAD

Vindängen skola
Hälsovårdare tfn 043 824 8913
Vindgränden 8 a, 02100 Esbo
PB 2241, 02070 ESBO STAD