Årskurserna 7-9

Lagstads skola
Hälsovårdare tfn 043 825 4975
Esbogatan 7, 02770 Esbo
PB 77302, 02070 ESBO STAD

Mattlidens skola
Hälsovårdare tfn  046 877 2510
Mattliden 1, 02230 Esbo
PB 2341, 02070 ESBO STAD

Storängens skola
Hälsovårdare tfn 046 877 1164
Esboviksvägen 10, 02320 Esbo
PB 32307, 02070 ESBO STAD