Mun- och tandvård

Skolelever

Eleverna i årskurs 1 får under vårterminen en kallelse till kontroll av munhälsan. Tid kan bokas efter det att ett brev har sänts hem med information om saken. Elever i årskurserna 3, 5 och 8 får ett brev hem med uppmaning att boka tid för kontroll, eller där tid för kontroll redan anges.

Studerande

Alla 17-åringar får ett brev med uppmaning att boka tid till kontroll av munhälsan. Studerande som omfattas av tjänsterna vid Esbo stads studerandehälsovård kan oavsett hemkommun boka tid till kotroll av munhälsan på Esbo hälsovårdscentral en gång under sina studier. Under besöket bör studieintyg på begäran visas upp.

Tandvården på hälsocentral är avgiftsfri för alla som inte fyllt 18 år. Tid bokas från den centraliserade tidsbokningen 09 816 30300 vardagar kl. 7.45–15.00.