Skolhälsovård

Skolhälsovården i Esbo

Eleverna och deras föräldrar kan kontakta hälsovårdaren i frågor som gäller hälsa och välbefinnande. Skolhälsovårdaren finns i skolan på angivna dagar och nås under vardagar både per telefon, via meddelande på Wilma och per e-post.

Hälsovårdaren ger också första hjälpen i sjukdomsfall. Hälsovårdaren stöder skolgången för elever som har någon kronisk sjukdom, funktionshinder eller som annars är i behov av särskilt stöd.

Undersökningar hos hälsovårdaren görs årligen. Så kallade omfattande hälsoundersökningar hos hälsovårdaren och läkaren görs för förstaklassister eller de som börjar skolan och även för femte- och åttondeklassister. Före den omfattande hälsoundersökningen ska föräldrarna fylla i en blankett med förhandsuppgifter. Blanketten med förhandsuppgifter om dem som ska börja skolan ska ifyllas i första hand i webbtjänsten MinSkolhälsa. De övriga får blanketten med sig hem i pappersformat av hälsovårdaren. Blanketten finns också som bilaga på denna webbsida och THL webbsidan.

Mottagningstidens längd varierar beroende på tidpunkten för undersökningen och individuella behov. Mer tid reserveras för de omfattande undersökningarna, men de övriga undersökningarna av årskursen kan vara kortare och ta hänsyn till elevens individuella behov.