Anvisningar

Skolhälsovården fungerar i samarbete med vårdnadshavarna och familjen samt stöder barnets och den unga elevens uppväxt och utveckling.