Hälsoundersökning

Hälsoundersökning på primärnivån och sekundärnivån

På primärnivån och sekundärnivån görs hälsoundersökning årligen. I undersökningarna följs bland annat barnets uppväxt, utveckling och elevens allmänna välmående. Skolans läkare deltar i den så kallade omfattande hälsoundersökningen, där man undersöker dem som börjar skolan och även femte- och  åttondeklassisterna. Till dessa undersökningar kallas även vårdnadshavarna för att familjens välbefinnande och eventuella stödbehov ska kunna kartläggas närmare. Före en omfattande hälsoundersökning bör föräldrarna fylla i en blankett med förhandsuppgifter. Blanketten med förhandsuppgifter om dem som ska börja skolan ska ifyllas i första hand i webbtjänsten MinSkolhälsa.  De övriga får blanketten med sig hem i pappersformat av hälsovårdaren. Blanketten finns också som bilaga på denna webbsida och på THL webbsidan.

Vid sidan av de årliga undersökningarna kan eleven erbjudas hälsoundersökningar som baserar sig på individuella behov.

Hälsoundersökningar för förstaklassare och elever som övergår till sekundärnivån görs redan sommaren innan skolan börjar. Mer information får ni av hälsovårdaren i barnets blivande skola.